กระจกตาบางทำเลสิกได้หรือไม่?

หลายคนเป็นกังวลกับการทำเลสิก ด้วยคำถามที่ว่าถ้ากระจกตาบางจะทำเลสิคได้ไหม อย่าพึ่งกังวลไป เพราะบางกรณีคนไข้ก็สามารถทำเลสิคได้  แล้วคนไข้แบบไหนที่เรียกว่ากระจกตาบาง

 

โดยเฉลี่ยความหนากระจกตาของชาวเอเชีย จะอยู่ประมาณ 500-550 ไมครอน ความหมายของกระจกตาบางนั้น อาจหมายถึง คนไข้มีภาวะสายตาผิดปกติระดับสูงเมื่อเทียบกับกระจกตาที่มีความหนาตามเกณฑ์ปกติแล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุซึ่งทำให้ทำการรักษาไม่ได้  เบื้องต้นทางศูนย์เลสิกจะแนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจสภาพตาโดยละเอียด เนื่องจากจักษุแพทย์จะทำการตรวจวัดค่าสายตาและพิจารณาดูความหนาของกระจกตา ความโค้งกระจกตา หรือความผิดปกติของค่าสายตาอื่นๆ เพื่อประมวลผล และสร้างรูปแบบออกมาว่าคนไข้สามารถทำการรักษาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีที่คนไข้มีภาวะสายตาผิดปกติระดับสูงและเคยเข้ารับการตรวจประเมินจากสถานพยาบาลอื่นมาแล้ว พบว่ามีกระจกตาบางไม่สามารถทำการรักษาได้ เมื่อได้เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตากับทางเลเซอร์วิชั่นโดยส่วนใหญ่สามารถทำการรักษาได้

 

หากท่านใดที่มีปัญหาเยื้อกระจกตาบาง สามารถปรึกษาและขอคำแนะนำได้ที่ ศูนย์เลสิค Laser Vision  เนื่องจากเทคโนโลยีที่ Laser Vision เลือกใช้นั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยประหยัดเนื้อเยื่อกระจกตามากกว่าสถานพยาบาลอื่น จึงเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ที่มีสายตาผิดปกติระดับสูง สามารถทำการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้มากขึ้น