เช็คความพร้อม ก่อนทำเลสิก

 

เลสิก  เป็นการวิทยาการทางการแพทย์ที่นำเลเซอร์เข้ามาใช้ ในการแก้ไขความผิดปกติของสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ผู้ที่ได้รับการรักษาสามารถลดการพึ่งพาการใช้แว่นตา หรือไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อีกต่อไป  บางคนที่มีพึ่งพอใจกับการใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์อยู่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำเลสิก หรือบางคนที่มีสายตายาวสูงอายุ ไม่สามารถอ่านหนังสือระยะใกล้ๆ ได้ ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน

 

ใครบ้างที่ไม่เหมาะสมที่จะทำเลสิก คือ

1. บุคคลที่มีตาดีข้างเดียว การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแว่นตาจึงน่าจะปลอดภัยกว่าการทำเลสิค
2. ผู้มีประวัติการเจ็บป่วยทางตาร่วมด้วยโดยเฉพาะบริเวณกระจกตา เป็นแผลที่กระจกตา ผิวตาดำไม่เรียบ เปลือกตาอักเสบเรื้อรัง และ/หรือ ตาแห้ง อาจมีภาวะเสี่ยงหลังทำเลสิค
3. ผู้ที่เป็นโรคกระจกตาย้วย หรือกระจกตารูปกรวย เป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีการเสื่อมของกระจกตาส่งผลให้กระจกตาบาง เป็นภาวะที่ห้ามทำเลสิก เนื่องจากทำให้กระจกตาเสียรูปและส่งผลทำให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่แย่ลง ในเวลาต่อมาได้
4. หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคหลอดเลือด โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเอสแอลอี/โรคพุ่มพวง ฯลฯ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีการสมานแผลของผิวกระจกตาที่ผิดปกติ อาจทำให้กระจกตาเปื่อยและรุนแรงทำให้สูญเสียสายตาได้ แม้แต่ผู้โรคเบาหวานก็อาจทำให้แผลหายช้า เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้หลังการรักษาด้วยเลสิค
5. ผู้ป่วยที่มีโรคทางกายเรื้อรัง ผลกระทบจากการรับประทานยาในการรักษา ยาบางตัวอาจทำให้กระจกตาผิดปกติ เช่น ยาสารเคมีรักษาโรค มะเร็ง หรือยา Amiodarone (ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ) ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจเกิดเป็นฝ้าขาวหลังทำเลสิกได้ง่าย
6. ผู้ที่มีกระจกตาโค้งมากหรือโค้งน้อยเกินไป การทำเลสิกอาจมีผลคลาดเคลื่อนได้สูง
7. ผู้ที่มีกระจกตาบางเกินไป ด้วยเหตุที่การแก้ไขสายตาสั้นจะต้องฝานกระจกตาด้วยเลเซอร์ประ มาณ 10 ไมครอนในการแก้ไขสายตาสั้น 1 D หากกระจกตาบางอยู่แล้ว เมื่อเลสิคจะยิ่งทำให้กระจกตาบางลงๆ โดยทั่วไปถ้ากระจกบางลงมากจะทำให้กระจกตาไม่อาจคงรูปเหมือนปกติ เกิดภาวะกระจกตาย้วยซึ่งทำให้สายตามัวลงอย่างมากได้ 
8. ผู้ที่คาดหวังกับสายตาหลังทำมากเกินไป เนื่องจากหลังทำเลสิกอาจมีผลกระทบหรือการสูญเสียทัศนวิสัยในการมองเห็น เช่น สายตาเวลากลางคืนมองเห็นลดลง ตาสู้แสงไม่ได้/ตาแพ้แสง แสบตา ตาแห้งง่ายขึ้น

 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทำเลสิก จะเป็นวิธีที่ ปลอดภัยและสะดวกเร็ว แต่ก็ถือว่าราคายังสูงกว่าแว่นตาและคอนแท็คเลนส์อยู่มาก ดังนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีนี้ ควรเข้าไปพบปรึกษาแพทย์ ในโรงพยาบาลหรือศูนย์เลสิคที่มีความน่าเชื่อถือ และการเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

หากท่านใดที่มีปัญหาด้านสายตา เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค LASIK Laservision International LASIK Center ที่มีเทคโนโลยี (Femto-second LASIK) ซึ่งเป็นกระบวนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกโดยใช้เลเซอร์ในทุกขั้นตอน โดยอาศัยการทำงานของเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความเร็วสูง และพลังงานต่ำ ถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความความแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุด ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ