เลสิคแบบไร้ใบมีด ทางเลือกใหม่ ไม่อันตรายอย่างที่คิด

LV Signature FemtoLASIK (เลสิคแบบไร้ใบมีด) คืออะไร

เลสิคแบบไร้ใบมีด  เป็นกระบวนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกโดยใช้เลเซอร์ในทุกขั้นตอน โดยอาศัยการทำงานของเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ หรือที่เรียกว่า Femtosecond Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความเร็วสูง และพลังงานต่ำ ช่วยให้การทำเลสิคไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไป จึงไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตา และยังถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความความแม่นยำ และปลอดภัย

 

ในอดีตการแยกชั้นกระจกตาจะใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome ซึ่งเป็นใบมีดชนิดพิเศษแยกชั้นกระจกตาส่วนบนเพื่อเปิดขึ้นเป็นฝากระจกตา ต่อมาในระยะหลังเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา  ทำให้เราสามารถแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Femtosecond Laser จึงซึ่งเป็นที่มาของเลสิคไร้ใบมีด

 

โดยในขั้นตอนของการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์ (Femtosecond Laser) แทนการใช้ใบมีด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การแยกชั้นกระจกตาสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติในสถานพยาบาลชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือ ศูนย์เลสิค Laser Vision ที่เป็นศูนย์รักษาสายตาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ทำการติดตั้งเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ นี้และนำมาใช้ในการรักษาจนประสบความสำเร็จ ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

 

การทำเลสิกไร้ใบมีด ซึ่งถือเป็นวิทยาการใหม่ที่ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาสายตา แต่ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุ ซึ่งถือเป็นปัญหาพื้นฐานที่พบมากในปัจจุบัน 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลสิคไร้ใบมีดได้ที่ https://goo.gl/xRHXcm